НОВИ САД НАСТАВЉА ВЕЛИКА УЛАГАЊА У ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

У Буџету за 2021. годину планирана су капитална улагања у изградњу нових и потпуну санацију постојећих објеката „Дома здравља“ Нови Сад. Tоком првог квартала наредне године биће завршена изградња новог … Read More