Oznaka: Музичка школа “Исидор Бајић“ и Балетска школа у Новом Саду