ODNOS PŠENICE PREMA POZITIVNIM TEMPERATURAMA

ODNOS PŠENICE PREMA POZITIVNIM TEMPERATURAMA

Period od početka vlatanja do klasanja predstavlja veoma važno razdoblje u životu pšenice. To je vreme najintezivnijeg porasta, stvaranja velike vegetativne mase i formiranja generativnih organa. Zbog toga biljke u tom periodu treba da budu dovoljno obezbeđene vodom, hranom, toplotom i svetlošću. Što se tiče odnosa prema pozitivnim temperaturama, usev sa porastom zahteva i povećanje […]

Pročitajte više...