Oznaka: опремањe стамбених блокова 1 и 2 за припаднике снага безбедности