Oznaka: Основна школе „Јован Јовановић Змај” из Ђурђева