ПЕЦАЊЕ НА ЈЕГРИЧКОЈ БАРИ

ПЕЦАЊЕ НА ЈЕГРИЧКОЈ БАРИ

Парк природе Јегричка, налази се у трећој категорији заштите као значајно природно добро. Једним делом свог тока пролази у непосредној близини насељеног места Госпођинци. Госпођинчани су у протеклих неколико година улагали на заштиту и уређење тог дела. Организовано је доста акција чишћења обале,  и околине у којима су учествовали многи мештани и чланови еколошког удружења. […]

Pročitajte više...