Зашто је битан матерњи језик?

Комуникација је основни вид експресије човека. Када говоримо о комуникацији, прва асоцијација нам је вербална комуникација. Алат такве комуникације је језик, који се испољава путем говорног чина. Чим се родимо, … Read More