Oznaka: план рада у циљу бржег економског развоја Покрајине