Oznaka: помоћ у грађевинском материјалу за 22 породице