Oznaka: повећан дугорочни кредитни рејтинг Града Новог Сада