Oznaka: Програм стручног усавршавања уметничких руководилаца и играча фолклорних ансамбала у региону