Oznaka: реконструкција и адаптација Клинике за кардиoлогију