ЈАСАН ПУТ СРПСКОГ ВИНОГРАДАРСТВА

Савез виноградара и винара има јасан циљ који ће се развијати у неколико праваца паралелно, а то су развој виноградарства подизањем нових виноградарских површина, затим изградња и опремање нових постојећих … Read More