ЈАСАН ПУТ СРПСКОГ ВИНОГРАДАРСТВА

ЈАСАН ПУТ СРПСКОГ ВИНОГРАДАРСТВА

Савез виноградара и винара има јасан циљ који ће се развијати у неколико праваца паралелно, а то су развој виноградарства подизањем нових виноградарских површина, затим изградња и опремање нових постојећих винарија, развој винског туризма. У Србији постоји 12 регионалних Удружења винара и виноградара са заштићеним географским пореклом. У настајању је још 10 регионалних удружења. Са […]

Pročitajte više...