Oznaka: задужбина Српског привредног друштва Фондације „Привредник“