Ti odluči: Borba protiv bolesti zavisnosti

Pokrajinska vlada i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo realizovali su projekat pod nazivom „Ti odluči“, sa ciljem prevencije različitih pojavnih oblika bolesti zavisnosti. U serijalu od 32 emisije obrađene su teme o različitim bolestima zavisnosti, koje su realizovane uz stručnu pomoć lekara. Namera je da se na taj način pomogne mladima i njihovim roditeljima da prepoznaju simptome i uoče proces nastajanja bolesti zavisnosti, da izbegnu zablude i da znaju kome da se obrate za pomoć. Na sajtu Ti odluci, ljudi mogu saznati sve o prevenciji i kontroli bolesti zavisnosti i psihoaktivnih supstanci kao što su alkohol, cigarete, kocka i internet. Vlada se odlučila na ovakav potez pokrenuta razultatima različitih istraživanja. Prema podacima, 11,6 odsto učenika sa teritorije Grada, koji su tek pošli u srednju školu, konzumira kanabis. Sredstva za smirenje koristi skoro 6 odsto, a skoro 9 odsto njih su korisnici ekstazija. Zloupotreba alkohola među šesnaestogodišnjacima je visoka, a ispitivanja pokazuju da je skoro svaki četvrti ispitanik više od 40 puta konzumirao alkohol. Među učenicima je više od 16 odsto aktivnih pušača, a sa igrama na sreću i kladionicom se susreću prvi put između desete i četrnaeste godine.

Ostavite odgovor