Tribina “27. mart 1941. – realizacija ili suicid jednog naroda” 29. maja u Klubu „Tribina mladih“

Tribina “27. mart 1941. – realizacija ili suicid jednog naroda”, biće održana u utorak, 29. maja u 19 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je Milovan Balaban, istoričar. Opredeljenje 27. marta 1941. uvek je aktuelna tema u srpskoj istoriografiji, ali i književnosti, antropologiji kao i drugim oblicima saznanja, uključujući i duhovni pogled na svet, gde se tadašnje opredeljenje sagledava kroz duhovnu vertikalu naroda rasuđujući koliko je ono u skladu sa zavetnim opredeljenjem, odnosno kosovskim predanjem. I danas je ova tema aktuelna, kako zbog geopolitičke datosti u kojoj se Srbija nalazi, tako i usled egzistencijalnih i univerzalnih odgovora, ali i putokaza koje ona nudi jednom narodu. Na tribini će biti obrađeni interdisciplinarno aspekti ovoga događaja, ali će se pokušati dati i odgovor koji postavlja naslov same tribine. Da li je u pitanju realizacija narodne istorije, duhovnosti i etike, pa samim tim i potpune afirmacije vekovnog narodnog opredeljenja, ili nezrelost i neshvatanje svetske politike, opasnosti koja se nadvila nad zemljom, te usled toga neodgovorno ponašanje elite i samoubilački čin naroda. O ovoj temi mišljenja su oprečna. Ona i danas dele narod, kao i njegove elitne predstavnike. No, ovaj događaj je potrebno razumeti i o njemu neprestano rasuđivati, jer je on reprezent čestih izbora kroz istoriju koja su Srbima bila nametana, pa čak usled toga postala i narodni usud. Otud se o ovoj temi može reći uvek nešto novo i time doprineti rasvetljavanju duha 27. marta 1941., kao što se proučavanjem ovog datuma i događaja može doprineti pravilnijem rešavanju aktuelnih dilema što naciju čini spremnijom da odgovori savremenim izazovima i iskušenjima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.