Tribina „Delovanje Hizmet pokreta i njegove političke posledice“ 17. septembra u KCNS

Tribina „Delovanje Hizmet pokreta i njegove političke posledice“, biće održana u utorak, 17. septembra u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je MA Mirela Lončar. Jedan od transnacionalnih religijskih aktera koji je aktivan u današnjem svetu jeste i Gulenov pokret ili Hizmet pokret (služba). Ovaj pokret je formiran šezdesetih godina prošlog veka u sekularnoj Republici Turskoj.  Osnivač Hizmet pokreta je bivši turski imam Muhamed Fetulah Gulen.  Gulenov pokret se „formalno“ deklariše kao društveni pokret utemeljen u vrednostima islama. Cilj ovog pokreta jeste stvaranje transnacionalnog društva – zlatne generacije idealnih ljudi (altin nesil). Gulenov pokret se od devedesetih godina prošlog veka proširio  izvan granica republike Turske i formirao institucije i organizacije, prvenstveno obrazovnog karaktera, svuda na svetu. Međutim, ono što je bitna činjenica koja nas upućuje na pravu prirodu delovanja Gulenovog pokreta jeste pokušaj puča 15. jula 2016. godine u Republici Turskoj. Ovaj krucijalni događaj menja percepciju razumevanja i prirode delovanja Gulenovog  transnacionalnog islamskog pokreta, kako u Republici Turskoj, tako i u drugim zemljama u kojima je ovaj pokret prisutan. Da je Gulenov pokret i politički pokret koji ima za cilj preuzimanje političke moći nastojaćemo da prikažemo na našem predavanju. Mirela Lončar je  doktorantkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i autorka naučne monografije „Osnove političkog delovanja Hizmet pokreta“.