Tribina „Globalizacija i Evropa“ 20. septembra u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Globalizacija i Evropa“ biće održana u petak, 20. septembra u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je prof. dr Ljubiša Despotović. U predavanju ćemo nastojati da jasno, iz  prespektive globalizacijskih odnosa, konstituišemo geopolitički koncept Nove Evrope, duboko integrisane sa Evroazijom kao nadolazećom svetskom silom.  To je dobra civilizacijska alternativa globalnom, korporativnom i predatorskom kapitalu koji u krajnjoj instanci, a za svoje sebične interese, upravlja neslućeno moćnim kapacitetima velike svetske Imperije. Ne treba sumnjati da se u krilu stare, umorne, opljačkane i okupirane Evrope polako ali sigurno javlja svest o potrebi konstituisanja alternativne geopolitičke koncepcije kao doktrinarne eksplikacije njene sveukupne emancipacije. Svesni smo činjenice da će procesi konstrukcije realne alternative vladajućoj geopolitici destrukcije ići sporo, ometano, često sa zastojima i preispitivanjem, ali ubeđeni da će ona jednoga dana biti konstituisana kao nova realnost. Uostalom, ma kako to patetično zvučalo, ili će Nova Evropa biti izgrađena ili je, po već navedenom svedočenju istaknutih Evropljana, uopšte neće biti.