Tribina „Karađorđevići i Obrenovići – nacionalne vizije i svetosavsko utemeljenje“ 26. decembra u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Karađorđevići i Obrenovići – nacionalne vizije i svetosavsko utemeljenje“ biće održana u četvrtak 26. decembra u 19 časova, u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je Milovan Balaban, istoričar.

Na tribini će biti reči o dve srpske novovekovne dinastije. Temelji obe se nalaze u počecima srpskog nacionalnog buđenja i borbe za oslobođenje od turskog ropstva. U nacionalnoj herojskoj borbi, s početka XI veka, iznikle su ličnosti Karađorđa i Miloša. Nacionalno buđenje tražilo je nekog poput mitskog heroja, kao što je Karađorđe, dok je lagano formiranje države potrebovalo ličnost racionalnu i strpljivu poput Miloša.

Ipak ovakva uslovna podela teško može oštro razdvojiti ova dva dominantna lika srpke oslobodilačke epopeje. Drugim rečima i Miloš je bio heroj, kao što je i Karađorđe vodio uspešno državu tokom Prvog srpskog ustanka. Dakle, iako gore navedene osnovne karakteristike mogu da se naglase, ne sme se izgubiti iz vida da su Karađorđe i Miloš kontinuitet stvaranja moderne srpske države. Miloš je nastavio tamo gde je Karađorđe stao, Miloševe Srbije ne bi bilo bez Karađorđa i ustanka na čijem je on čelu bio.

Takođe, na tribini će biti reči o vladarima obe dinastije, odnosno pokušaćemo da objasnimo koliko su nastavljači obe dinastije bili kompatibilni sa njihovim osnivačima i koliko je osnovano govoriti o Karađorđevićima kao nacional-romantičarima i Obrenovićima kao nacional-pragmatičarima, kao i koliko su ovakve kvalifikacije uslovne, te da li je ipak u politici nastavljača obe dinastije dominantan kontinuitet vođenja države.