Tribina „RAT PEROM I REČJU“: uticaj francuskih i srpskih intelektualaca na realizovanje ideje jugoslovenstva“ 30. novembra u klubu „Tribina mladih“

Tribina „RAT PEROM I REČJU“: uticaj francuskih i srpskih intelektualaca na realizovanje ideje jugoslovenstva, biće održana u petak, 30. novembra u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Aleksandra Kolaković. Veliki rat je značajno izmenio domet uticaja obrazovanih ljudi u društvu jer je mobilisao profesore, novinare i publiciste svih zaraćenih strana da svoje znanje, kontakte i veze uključe u odbranu nacije i države. Dok su na linijama fronta vođene teške rovovske borbe, upotrebljavano novo oružje i isprobavane ratne taktike, iza linija fronta u velikim centrima Evrope, a posebno Parizu, srpski intelektualci su zajedno sa francuskim, vodili „rat perom i rečju“. Predavanje nastoji da kroz propagandni rat osvetli uticaj francuskih i srpskih intelektualaca na realizovanje ideje jugoslovenstva.

Ostavite odgovor