Tribina „Solunski front i Franše d’Epere: istorija i sećanja“ 23. septembra u klubu „Tribina mladih

Tribina „Solunski front i Franše d’Epere: istorija i sećanja biće održana u ponedeljak, 23. septembra u 18 časova, u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Aleksandra Kolaković. Obeležavanje veka od početka i kraja Velikog rata, pokazalo se kao prilika da se iznova osvetli mesto sećanja na ovaj događaj, kao i na specifične veze između naroda koje su se izgradile u ovom periodu. Proboj Solunskog fronta, ponovo je u prvi plan istakao francusko-srpsko „bratstvo po oružju“ iskovano zahvaljujući vojnicima koji su zajedno ratovali. Trbina ima za cilj da podseti na ličnost Franše d’Eperea, a istovremeno, i da osvetli percepcije o njegovoj ulozi prilikom proboja Solunskog fronta, kao i da istakne kako se oblikovalo sećanje na ovog Francuza među Srbima nakon rata do danas.