Tribina „Srpski usud u dve Jugoslavije“ 23. aprila u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Srpski usud u dve Jugoslavije“ biće održana u utorak, 23. aprila u 18 časova, u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je Milovan Balaban, istoričar. Na tribini će biti reči o stvaranju države Jugoslavije, uzrocima i protagonistima njenog nastajanja, egzistiranja, te smislu koji je ona imala u tadašnjem Versajsakom sistemu (Kraljevina Jugoslavija) i Blokovskoj podeli sveta (komunistička Jugoslavija). Takođe, biće reči o interesima i uticajima velikih sila prilikom njenog stvaranja, funkcionisanja tokom sedamdeset godina postojanja, kao i motivima, pre svega zapadnih sila na čelu sa SAD, koje su dovele do njene demontaže. Ono što će biti apostrofirano na predavanju je sudbina i usud srpskog naroda u ovoj državnoj tvorevini. Na prethodnim tribinama je konstatovano da je jugoslovenski eksperiment mogao nastati onoga trenutka kada su Srbi počeli da napuštaju svoj zavetni narativ, te je jugoslovenstvo, prvo monarhistčko a zatim i komunističko, lažnim projektima o ljudskoj sreći ispunilo duhovnu prazninu koja je nastala u srpskom narodu. Koliko je to bilo pogubno za narod manje-više je poznato, ali ipak ćemo podsetiti na neke ključne stvari vezane za duhovno propadanje srpkog naroda oličeno u gubitku istorijskog pamćenja, a posledično i nedostatku kreativne vizije za budućnost nacije. Na kraju tribine biće pokušano da se odgovori kako doći do, pre svega, duhovne obnove. Koliko je to moguće, na koji način i kojim tempom se to može postići. Predavanje će se baviti kako prošlošću, tako i pokušajem da se osvetle staze koje bi trebalo srpski narod da sleduje u budućnosti.