Tribina „Suočavanje sa prošlošću – Holandska Indija (1947)” 17. decembra u klubu „Tribina mladih”

U okviru ciklusa Zelena debata, tribina „Suočavanje sa prošlošću – Holandska Indija (1947)“, biće održana u utorak, 17. decembra u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i moderator je Danilo Koprivica. Četrdeset prva Zelena debata je treća sesija  serijala „Suočavanje sa prošlošću – iskustva demokratskih društava“. Živimo u vremenu u kome značajan deo međunarodne javnosti očekuje od Srbije i od srpskog društva da se suoči sa nedavnom prošlošću, smatrajući taj proces gotovo eliminacionim testom demokratije. U traganju za mogućim rešenjima posegli smo za novijim istorisjkim primerima, na osnovu kojih ćemo pokušati da se podsetimo, ali i da naučimo, kako su se sa vlastitom prošlošću suočila društva koja sebe smatraju uzornim demokratijama. Ova debata je posvećena mračnom svedočanstvu iz novije istorije današnje Indonezije. Ovo je priča o događajima s kraja četrdesetih godina dvadesetog veka, dok je ova teritorija još uvek nosila naziv Holandska Indija. Priča o tome kako je država Holandija brutalnom upotrebom sile pa i masovnim streljanjima pokušala da zaustavi društvnu neminovnost – stvaranje nezavisne Republike Indonezije. Razgovaraćemo o tome kako su se zvanični Hag ali i celo holandsko društvo suočili sa istinom o počinjenom zločinu i njegovim posledicama i šta iz ovog iskustva mogu da nauče društva bivše Jugoslavije.