TRIDESET GODINA GALERIJE „ZUZKE MEDVEÐOVE“ U BAČKOM PETROVCU

           Galerija „Zuzke Medveđova“ osnovana je 1. jula 1989. godine. Krajem osamdesetih godina, tadašnji ljubitelji umetnosti, na čelu sa Vladimirom Valenćikom, nisu ni sanjali da će nova umetnička galerija u Domu kulture 28. oktobra imati značajan uticaj na aktualnu vojvođansku kulturu Slovaka u narednim decenijama. To potvrđuje i činjenica da na ceremoniji otvaranja nije bilo kamere i televizijske kamere. Otvaranje izložbe od 54 slike Zuzke Medveđove, prethodno adaptirane i restaurirane u Narodnom muzeju u Beogradu, kao i druge izložbe koje su usledile, otvorile su novu dimenziju savremene vojvođanske slovačke kulture. Izložbu su činili portreti, narodne nošnje, folklorne figuralne kompozicije, cvetni aranžmani, pejzaži, a odmah nakon otvaranja ove galerije počela je da se širi umetnost vojvođanskih Slovaka. Posle 30 godina zasigurno pripada dominantnim segmentima kulturnog izražavanja Slovaka u Srbiji.             Neposredno pred njenu smrt, naša prva akademska slikarka Zuzka Medveđova (1897 – 1985)  je napisala svoj životni i umetnički testament, koji glasi: „Ja, akademska slikarka Zuzka Medvedova iz Petrovca, ceo moj rad, koji sam stvorila pod visokim bačkim nebom i tako neobično lepim oblacima nad žetvenim poljima moga kraja, posvećujem svojim dragim, Petrovčanima i sunarodnicima u Jugoslavija. Sa velikom ljubavlju i odricanjem, stvorila sam ga i sa velikom ljubavlju ga darujem. Neka ga vole s takvom ljubavlju kao što sam ih ja volela.“             Na osnovu ove poslednje izražene volje, Petrovčani su dobili značajan deo umetničkog dela Zuzke Medveđove. 1986. godine, deo bivše osnovne škole opremljen je za korištenje Doma kulture u Petrovcu, a bivše učionice prilagođene su za potrebe galerije.            U izložbenom prostoru Galerije „Zuzke Medveđove“, od 1. jula 1989. do 1. jula 2019. Godine, održane su 124 likovne izložbe. Izložba povodom 30. godišnjice Galerije „Zuzke Medveđove“ otvorena je 1. jula ove godine a 125. izložba je bila ova na kojoj su izložena umetnička dela Zuzke Medveđove  a čast otvoriti jubilarnu izložbu pripala je predsednici Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Libuški Lakatoš. Ovo jedinstveno veče su uveličali pesmom i muzikom  članovi jedinstvenog Kamernog hora „Zvona“ iz Selenče. text: Anna Horvátová              Galéria Zuzky Medveďovej bola založená 1. júla 1989. Na sklonku 80. rokov 20. storočia pri založení vtedajší milovníci výtvarného umenia v čele s Vladimírom Valentíkom sotva tušili, že nová umelecká ustanovizeň v rámci Domu kultúry 28. októbra v podstatnej miere ovplyvní súčasnú kultúru vojvodinských Slovákov v priebehu nasledujúcich desaťročí. Nasvedčuje tomu fakt, že na slávnostnom otvorení nebol žiaden fotoaparát a kdežeby televízna kamera. Otvorenie výstavy 54 obrazov Zuzky Medveďovej, predtým upravených a reštaurovaných v Národnom múzeu v Belehrade, a ďalšie výstavy, ktoré nasledovali, uvoľnili priestor novej dimenzie súčasnej kultúry vojvodinských Slovákov. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovo-žánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky Práve po otvorení tejto galérie výtvarná tvorba vojvodinských Slovákov sa začala čoraz viac rozširovať. Po 30 rokoch určite patrí medzi dominantné segmenty kultúrneho prejavu Slovákov v Srbsku.            Naša prvá akademická maliarka Zuzka Medveďová (1897 – 1985) krátko pred smrťou napísala svoj životný a umelecký testament, ktorý znie: „Ja, akademická maliarka Zuzka Medveďová z Petrovca, celé svoje dielo, ktoré som vytvorila pod vysokým báčanským nebom a tak čudesne krásne kopiacimi sa oblakmi nad žatevnými poľami mojej Podhory a rodiska, teraz životom a prácou uzavreté venúvam svojim drahým rodákom, Petrovčanom a krajanom v Juhoslávii. S veľkou láskou a zriekaním som ho tvorila a do ich lásky ho porúčam. Nech ho milujú s takou láskou ako som ja milovala ich.“          Na základe tejto písomne vyjadrenej poslednej vôle značnú časť výtvarného diela Zuzky Medveďovej dostali Petrovčania. Roku 1986 sa časť bývalej základnej školy dala na používanie petrovskému Domu kultúry a s cieľom vytvorenia galérie boli adaptované bývalé učebne.  Vo výstavnom priestore Galérie Zuzky Medveďovej po jej 30. výročie, teda od 1. júla 1989 do 1. júla 2019, bolo realizovaných až 124 umeleckých výstav.    Expozícia ku 30. výročiu Galérie Zuzky Medveďovej otvorená 1. júla tohto roku je 125. v poradí, a česť otvoriť túto jubilejnú výstavu sa dostala predsedníčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuške Lakatošovej. Spevom a hudbou večierok skrášlil jedinečný Komorný zbor Zvony zo Selenče. text: Anna Horvátová