У ЂУРЂЕВАЧКОЈ ПАРОХИЈИ СУ ИЗВАЂЕНА СТАРА И БОЛЕСНА ДРВА – У ДЮРДЬОВСКЕЙ ПАРОХИЇ ВИНЯТИ СТАРИ И ХОРИ ДРЕВА

У овој години Црквени одбор гркокатоличке цркве Рођења Пресвете Богородице у Ђурђеву и домаћи свештеник о. Михаило Холошњаји одпочели су сарадњу нових садница са Недом Саламун, пејзажним арихитектом из Ђурђева чији је дипломски рад био – уређење парохијалног дворишта ђурђевачке гркокатоличке цркве.   На пролеће у марту у парохији одржана је прва велика пролећна радна акција у којој је у потпуности уређен један део површине, а на основу плана односно дипломског рада архитекте Саламун. После вађења старог и болесног дрвећа у том делу парохијалног дворишта, између цркве и парохијалне куће посађена су млада дрва и цвеће. Исти дан у ћошкове постављене су бетонске жардињере у које су посадили миришљаво цвеће а око њих зимзелено патуљасто дрвеће и затрављено је цело двориште. -Ђурђевачка гркокатоличка порта је лепа, а ја сам хтела да допринесен да она буде још лепша па сам је уредила у мом дипломском раду. Црквена површина је уствари површина специјалне намене и постоје правила како се она уређује, тако да је то за мене био велики изазов. Једно од правиле је да спољашњи амбијент и околина не сму да утичу на утисак и изглед цркве, рекла је пејзажним арихитектом Неда Саламун из Ђурђева која је тада објаснила да је међу посађеним дрвећем и Гинко које је у Кини и Јапану проглашено за свето дрво. Оно јако прочишћава ваздух и јако је декоративно јер у сваком годишњем добу мења боју листова. После те одржано је још неколико радних акција, а међу њима највећа у викенду за нама. У тој целодневној радној акцији извађена су десет старих и болесних зимзелених дрва која су била у парохијалном дворишту са свих страна цркве.     -Сва дрва смо извадили са корењем. Највише смо их извадили поред парохијалног дома који гледа на главну улицу, затим испред цркве с друге, с преке стране где се налази велики крст, али и иза цркве са обе стране. Држимо се плана рада који нам је направила архитекта Саламун. Она има лепе идеје које је подржао наш одбор и наш домаћи свештеник тако да смо задовољни и са сарадњом и са њеним идејама. Дивно је што нам помаже, рекао је Јанко Салаг председник Црквеног одбора гркокатоличке цркве Рођење Пресвете Богородице у Ђурђеву. На тој великој радној акцији орезане су све гране на дрвећу у порти и испред ње које су сметале. Вредне руке чланова Црквеног одбора који су организовали све поменуте радне акције помогли су вредни парохијани који су добровољно помогли и урадили велику ствар за све ђурђевчане, дали леп и пример за сваку похвалу.     Њихово заједничко залагање је за још лепше парохијално двориште и обновљени изглед. Док буду имали средства они ће наставити са радом по плану рада и нацрту. У плану је да посаде нова дрва, украсе простор и изграде малу капелу иза цркве.   За војвођанске.рс : С. Саламун    У ДЮРДЬОВСКЕЙ ПАРОХИЇ ВИНЯТИ СТАРИ И ХОРИ ДРЕВА У тим року Церковни одбор грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове и домашнї священїк о. Михаил Холошняй одпочали сотруднїцтво зоз Неду Саламун пейзажну архитекту зоз Дюрдьова чия дипломска робота була – ушоренє парохиялного двора дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви. Вяри у марцу у парохиї грекокатолїцкей церкви отримана велька ярня роботна акция у котрей цалком ушорена єдна часц поверхносци, а на основи плану односно дипломскей роботи архитекти Саламуновей. После винїманя старих и хорих древкох у тей часци парохиялного двора, медзи церкву и парохияну хижу пресадзени млади древка и квеце. Исти дзень до кутох поставени бетонски жардинєри до котрих посадзене пахняце квеце а коло нїх жимжелєни украсни нїски древка и трава на цалей поверхносци дзе була жем.   -Дюрдьовавска грекокатолїцка порта красна, а я сцела допринєсц же би була ище краша та сом ю ушорела у своєй дипломскей роботи. Церковна поверхносц уствари поверхносц специяней намени и исную правила за єй ушорйованє та ми було вельке виволанє. Єдно з правилох же вонкашнї амбиєнт и околїско нє шме вплївовац на упечаток и випатрунок церкви, гварела Неда Саламун зоз Дюрдьова котра теди гварела и же медзи посадзенима древками и древо Ґинко котре у Китаю и Япону преглашене за святе древо, барз пречисцує воздух и барз є декоративне понеже у каждей часци рока меня фарбу лїсца. После тей у тим року отримани ище даскельо роботни акциї на тоту тему, а медзи нїма найвекша отримана у викенду за нами. У тей цалодньовей роботней акциї виняти дзешец стари и хори жимжелєни древка котри ше находзели у парохиялним дворе зоз шицких бокох церкви. -Шицки древа зме винїмали з кореньом. Найвецей зме их виняли обок парохиялного дому котри патри на главну улїчку, потим опрез церкви з другогого боку дзе ше находзи криж, алє и споза церкви з обидвох бокох. Тримаме ше плану котри нам справела архитекта Саламунова. Вона ма красни идеї котри потримал наш одбор и наш домашнї священїк так же зме задовольни и зоз сотруднїцтвом и зоз єй идеями. Крашнє же нам помага, гварел Янко Салаґ предсидатель Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове. На тей велькей роботней акциї виняти древа зоз кореньом и орезани сухи конари на древох у порти и опрез нєй котри завадзали. Вредни руки членох Церковного одбору котри орґанизовали шицки спомнути роботни акциї помогли вредни парохиянє котри добредзенє помогли и покончели вельке за шицких дюрдьовчанох, дали красни и приклад за кажду похвалу.  Їх заєднїцке закладанє за ище лєпши парохиялни двор и обнавени випатрунок. Док буду мац средства наставя робиц по плану роботи и нарису. У планє же би посадзели нови древка, прикрашованє простору и будованє каплїчки споза церкви.   За войводянски.рс : С. Саламун