У ПРАХОВУ ОДУЗЕТО ПРЕКО 5.000 ЛИТАРА КРИЈУМЧАРЕНЕ НАФТЕ

Цариници су у сарадњи са полицијом 12. новембра 2019. године, на прелазу Прахово спречили покушај кријумчарења преко 5.000 литара нафте на једном домаћем броду који је превозио угаљ. Ради се о броду “Ћуприја“ који је у власништву београдске фирме, a који је био натоварен са преко 900 тона угља, док је за собом вукао и баржу са додатних 500 тона истог енергента. Када се током вечери појавио на улазној страни царинске испоставе Прахово, дежурни царински службеник је заједно са полицајцем и представником Лучке капетаније спровео редовну контролу. Детаљним увидом у документацију о пријављеној роби коју брод превози, као и остале неопходне документе (рапорт брода, списак посаде, списак бродских залиха и шему танкова брода) откривено је да се у танковима за погонско гориво налази далеко више евро дизела од пријављене количине. Цариник је измерио ниво горива у танковима и упоредио га са пријављеном количином у документацији на основу чега се видело да брод превози 5.187 литара горива више од пријављене количине. Против заповедника брода, 62-годишњег српског држављанина из Старе Пазове, покренут је прекршајни поступак због непријаве горива које је по свој прилици требало да се нађе на црном тржишту. Очекује се да исход прекршајног поступка који ће се водити пред надлежним судом доведе до наплате новчане казне, надокнаде за ускраћене дажбине, као и наплате противвредности непријављеног горива, што би у случају овог прекршаја могло достићи износ од око милион динара. Подсетимо да се средства наплаћена након окончања прекршајног поступка у целости уплаћују у државни буџет.