У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ- ИЗАЗОВИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ“

У Привредној комори Војводине одржана је конфернција                „ Управљање комуналним отпадом- изазови и потенцијали “ у организацији Савета за циркуларну економију ПКВ и Инжењера за заштиту животне средине. Зоран Трповски, секретар Удружења индустрије Привредне коморе Војводине истакао је да је циљ конференције да се прикажу стартегија и идеје у вези са управљањем комуналним отпадом на подручју АП Војводине. Уређивање ове области није важно само због усклађивања са европским законима већ и због нас самих. Роберт Јакша , државни секретар у Министарству за заштиту животне средине истакао је да  је важно да се о овој теми разговара и да се чују представници регионалних депонија како би се увидели проблеми . Комунални отпад је отпад из домаћинства и зато је веома важно како се третира. Унапређење система за управљање отпадом је кључно за Министарство за заштиту животне средине . Министарство је заједно са европским партнерима обезбедило средства за изградњу осам нових регионалних центара за управљање отпадом од којих ће три бити на територији Војводине- у Сомбору, Инђији и Сремској Митровици.   Изградња рециклажних центара даје нам неопходан предуслов за даљи развој функционалног система управљања комуналним отпадом. Министарство је за ову годину  издвојило  75 милиона динара за уклањање дивљих депонија, а њих у овом тренутку у Србији има 2500. Старетегија за управљање отпадом је у изради и очекује се да ће она дефинисати  у потпуности ову област. Немања Ерцег , помоћник Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине истако је да секретаријат има заједно са ресорним Министарством кључну улогу у стварању одговорног управљања отпадом. У претходном периоду наш фокус је био индустријски отпад , а сада планитрамо  да појачамо активности у погледу проналажења средстава за успостављање региона у којима би  функионисали центри за управљање отпадом.  На територији АП Војводине постоји преко 400 дивљих депонија . Просечна годишња продукција отпада на територији АП Војводине је око 572 хиљаде тона , а на депоније без претходне обраде се одлаже навећи део комуналног отпада. Рециклира се 3 % комуналног отпада. Следећи препоруке националне стратегије управљања отпадом  у АП Војводини је формирано 9 центара за регионално управљање отпадом- Суботица, Сомбор, Кикинда, Зрењанин, Инђија, ПАнчево, Вршац, Нови Сад, Сремска Митровица. Скупу су присуствовали и предстванци регионалних центара за управљање отпадом из АП Војводине.