Oznaka: Управљање комуналним отпадом- изазови и потенцијали