У СЛОВАЧКОЈ ЈЕ ПРЕДСТВЉЕНА РУСИНКА КУЛТУРА – У СЛОВАЦКЕЈ ПРЕДСТАВЕНА РУСКА КУЛТУРА

држави, а једном годишње, углавном лети и у иностранству. У викенду за нама наступали су на 65. Празнику културе Русина-Украјинаца Словачке у месту Свидњик у Словачкој. -Јуче сомо се вратили, задовољан сам са наступом наших аматера. На фестивалу смо предствили Русине из Србије, а наши аматери су два дана фестивала играли, певали и свирали. Лепо је посетити и представити се у иностранству, а посебан је осећај отићи у другу државу где разуму твој матерњи језик, рекао је Никола Кухар заменик председника Културно-уметничког дружтва „Тарас Шевченко” који је предводио овај пут. У Свидњик су одпутовали и чланови Управног одбора КУД који су помогали да се реализује све планирано, као и две ђурђевчанке Санљ Хромиш и Хелена Шарик које су помогле да девојке, фолкорашице правилно обуку широке хаљине, односно свечану народну хаљину. Аматере из Културно-уметничког дружтва „Тарас Шевченко” предствила је извођачка фолклорна група са три игре, међу њима и игра „Ђурђевачки мотиви” у којој су момци и девојке били обучени у свечано народно русинско одело. Девојачка певачка група је извела више песама, девојке су певале у дует, а имале су и соло наступе. Оркестра КУД је пратила сва њихова музичка извођења. Са ђурђевчанами у Свидњик отпутовали су и  представници Савеза Русина Украјинаца Србије који су позвали ђурђевачки КУД на овај наступ. Празник културе организовали су Савез Русина-Украјинаца Словачке, Прешевски самоуправни крај и Музеј украјинске културе Словачког народног музеја. За војвођанске.рс : С. Саламун    Аматере з Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова котри пестує руску култури и традицию поряднє представяю свой скарб на манифестацийох  и фестивалох у держави, а раз до рока, углавним влєце и у иножемстве. У викенду за нами наступали на 65. Швету култури Русинох-Українцох Словацкей у месце Свиднїк у Словацкей. -Вчера зме ше врацели, задовольни сом зоз виступом наших аматерох. На фестивалу зме представели Руснацох зоз Сербиї, а нашо аматере у двох дньох фестивала танцовали, шпивали и грали. Крашнє нащивиц и представиц ше уножемстве, а окремне чувство пойсц до другей держави дзе розумя твой мацерински язик, гварел Микола Кухар заменїк предсидателя Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” котри предводзел на путованю. До Свидїку одпутовали члени Управного одбора КУД котри помогали же би ше добре витворела цала орґанизация госцованя, як и два дюрдьовчанки Саня Хромиш и Геленка Шарик котри помогли же би ше дзивки, фолкорашици правилно пооблєкали до широких пасових сукньох, односно до святочней народней шмати. Аматере з Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова предствела виводзацка фолклорна ґрупа зоз трома танцами, медзи нїма и танєц „Дюрдьовски мотиви” у котрим хлапци и дзивки були пооблєкани до святочней народней рускей шмати. Дзивоцка шпивацка ґрупа виведла вецей шпиванки, дзивки шпивали и у дуето, а мали и соло наступи. Оркестра КУД провадзела шицки їх музични виводзеня.  Зоз дюрдьовчанами до Свиднїку одпутовали и представителє Союзу Руснацох Українцох Сербиї котри поволали дюрдьовски КУД на тот наступ. Швето култури орґанизовали Союз Русинох-Українцох Словацкей, Прешовски самоуправни край и Музей українскей култури Словацкого народного музею. За войводянски.рс : С. Саламун