УПИС ДЕЦЕ У ПРИВАТНЕ ВРТИЋЕ И БЕСПЛАТАН БОРАВАК У ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, право на финансијску подршку може да оствари породица са децом узраста од шест месеци до поласка у основну школу која су уписана у предшколску установу на територији Града Новог Сада чији је оснивач друго правно и физичко лице. Захтеви за финансијску подршку подносе се од 1. до 31. августа 2018. године Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем Писарнице Градске управе за опште послове. Захтеве подносе, како родитељи за новоуписану децу, тако и родитељи раније уписане деце, с обзиром на то да решење о праву на финансијску подршку важи до 31. августа. 2018. године. Финансијску подршку родитељ може да оствари од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева. Обрасци захтева могу се преузети у Писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе бр. 1. или на сајту Града www.novisad.rs Такође, право на бесплатан боравак детета у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад, може да оствари родитељ, старатељ, односно хранитељ детета из породице која остварује право на дечији додатак или право на новчану социјалну помоћ, детета трећег и сваког наредног реда рођења истог родитеља, детета без родитељског старања и детета са сметњама у развоју. Захтеви за остваривање права на бесплатан боравак подносе се од 1. до 31. августа 2018. године, радним даном од 8.00 до 14.00 часова, а средом од 8.00 до 17.00 часова Служби социјалне заштите Предшколске установе „Радосно детињство“ Улица Павла Симића бр.9. Захтеве подносе, како родитељи за новоуписану децу, тако и родитељи раније уписане деце, с обзиром на то да решење о праву на бесплатан боравак важи до 31. августа. 2018. године. Право на бесплатан боравак остварује се од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева. Потребни обрасци, као и сва обавештења, могу се добити у Служби социјалне заштите телефоном на број 420-439. У складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада родитељ може да оствари право и на бесплатан боравак детета предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад. Захтеви се подносе у школи од 1. до 31. августа 2018. године, у којој се могу добити потребни обрасци, као и сва обавештења. Извор: novisad.rs

Ostavite odgovor