УРУЧЕНО 19 УГОВОРА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РОМСКИХ СТУДЕНАТА

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас у Покрајинској влади 19 уговора за стипендирање ромских студената – будућих васпитача, који се школују на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу. Том приликом покрајински секретар Милошевић изјавио је да је ово једна од лепших акција коју заједно спроводе Канцеларија за инклузију Рома и Висока школа за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, будући да показује да је пут пуне афирмације ромске заједнице не само у томе да имају своје политичке представнике већ да имају представнике и у систему образовања и васпитања. „Када једна заједница креира политику у којој је образовање приоритет, она се упустила у најозбиљнији пројекат афирмације и изградње будућности за ту заједницу“, нагласио је Милошевић и додао да је реч о системској подршци. „Само заједно можемо креирати амбијент у коме ће пуна интеграција ромске заједнице бити пре свега у систему образовања и културе, а потом, сигуран сам, и када је у питању привредно-политичка активност, заправо, све оно што функционално чини квалитет мултиетничког и демократског друштва“, казао је Милошевић. Канцеларија за инклузију Рома покренула је 2009. године иницијативу за оснивање студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи струковних студија „Михаило Палов“ у Вршцу. Тиме је АП Војводина постала једини регион у Европи где се програм у високошколској установи спроводи на ромском језику. Према речима директора Канцеларије за инклузију Рома Милоша Николића, потписан је споразум о сарадњи са три предшколске установе и то у Суботици, Кикинди и Сомбору. „У јануару следеће године предшколска установа у Суботици запослиће три васпитача, што представља преседан, јер до сада ниједан ромски студент који је завршио ову школу није радио у струци“, истакао је директор Николић. Предвиђено је да се сваке године упише десет студената на буџет и до сада је укупно уписано 68 студената. За студенте је обезбеђена стипендија од 6.000 динара месечно из буџета Канцеларије.