V СЕДНИЦА ГРУПАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

На петој седници Групације за туризам и угоститељство Привредне коморе Војводине (ПКВ), која је одржана данас у ПКВ, разматрани су предлози активности Групације у наредном периоду са посебним акцентом на активности у вези са доношењем  подзаконских аката у складу са новим Законом о туризму и Законом о угоститељству. Нови Правилник о врсти и условима гаранција путовања, од велике важности за пословање лиценцираних туристичких агенција један је од подзаконских аката, који је у припреми и чије доношење се очекује до октобра 2019. године. Имајући у виду да су висине премија за гаранције за организаторе путовања, које су издате почетком ове године подигнуте за 700 одсто, довеле до тога да велики број организатора путовања, који остварује мали обим пословања, није обновило лиценце, мишљење  Групације је да новим правилником треба уредити ову материју на начин који ће омогућити да и мале и велике агенције имају исте услове сходно промету који остварују. Синиша Ђурановић, члан Управног одбора новоформираног Удружење туристичких агенција Србије УТАС на данашњој седници представио је рад Удружења. Том приликом, истакао је да је УТАС основано 22. фебруара 2019. године на оснивачкој скупштини одржаној у Привредној комори Србије, са циљем да се, како је рекао, обезбеде повољнији и једнаки услови за пословање туристичких агенција на тржишту, транспарентност рада агенција и борбе  против нелојалне конкуренције. Додао је да су представници УТАС чланови радне групе коју је формирало Министарство трговине, туризма и телекомуникација за израду новог Правилника о врсти и условима гаранција путовања, начину активирања и другим условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте организованог путовања. Предлог овог репрезентативног Удружења туристичких агенција је да ову материју треба уредити на следећи начин:
  • да се лиценце рангирају у четири категорије према броју путника и пословном промету – од 1.500 путника и пословним прометом од 200.000 евра на годишњем нивоу, до преко 15.000 путника и пословним прометом преко 1.500.000 евра. Висина промета за рангирање лиценце се утврђује на основу редовног годишњег финансијског извештаја или на основу свих остварених прихода у случају да је критеријум везан за висину пословног промета остварен у краћем временском периоду од годину дана,
  • да се предвиди могућност да агенције током свог пословања, у зависности од испуњености услова предвиђених за добијање лиценце, могу мењати категорију лиценце на ниже и више,
  • да се предвиде четири категорије полиса осигурања за случај инсолвентности (од 25.000 до 200.000 евра),
  • да се предвиде четири категорије депозита од 3.000 евра до 50.000 евра, с тим да депозит буде у форми новчане суме збирно на свим пословним рачунима сваког првог дана у месецу, који се може користити у току месеца као и да депозит може бити и банкарска гаранција на предложену суму.
Седницом је председавао Борис Еремић, председник Групације, а поред чланова Групације, присуствовали су представници туристичких агенција,  Синиша Ђурановић, члан Управног одбора УТАС-а, Жељко Станечић, технички секретар УТАС-а,  Драгица Самарџић, виши саветник за туризам у ПКВ, Бранислав Мамић, секретар Удружења услуга ПКВ и Александра Прибић, самостални стручни сарадник у Удружењу услуга ПКВ.