VINOGRAD NEOPHODNO UPISATI U VINOGRADARSKI REGISTAR

Lice koje podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za proizvodne zasade vinove loze mora da bude upisano u Vinogradarski registar za parcele za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje. Sve promene podataka upisanih u Registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana nastale promene.  Upis proizvođača grožđa u Vinogradarski registar je zakonska obaveza svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu, a imaju više od 10 ari pod vinovom lozom. Ovu obavezu imaju i vinogradari čiji je vinograd manji od 10 ari, a svoje grožđe stavljaju u promet. Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice na obrascu VV1 (Zahtev za upis u Vinogradarski registar) nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra ”Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa – pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa – fizičkog lica. Kancelarije su smeštene u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Aleksandrovcu, Negotinu i Nišu. Proizvođači grožđa su dužni da, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, svake godine posle berbe, a najkasnije do 15. novembra, Ministarstvu poljoprivrede prijave promene podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela. Prinos grožđa se prijavljuje na VV1 obrascu. Na istom obrascu se podnosi i zahtev za promenu podataka u Vinogradarskom registru, promene podataka o proizvođaču grožđa, promene podataka o vinogradarskim parcelama, podseća Živković. Sve promene podataka upisanih u Registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana nastale promene. Lice koje podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za proizvodne zasade vinove loze mora da bude upisano u Vinogradarski registar za parcele za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino. Izvor: Poljosfera