ZORAN ÐORÐEVIĆ U POSETI BAČKOM PETROVCU – NÁVŠTEVA MINISTRA PRE PRÁCU, ZAMESTNÁVANIE, BOJOVNÍCKE A SOCIÁLNE OTÁZKY V BÁČSKOM PETROVCI

U sredu 21. avgusta Bački Petrovac je posetio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Ðorđević sa saradnicima. U zgradi opštine dobrofdošlicu su mu poželeli predsednik opštine Srđan Simić, pomoćnica Jasna Šprohova, direktorica Centra za socijalni rad Biljana Drakulić i član opštinskog veća za obrazovanje Predrag Bojanić. Nakon konstruktivnog razgovora, posetili su Centar za socijalni rad i Udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama MI, gde je ministar predao korisnicima usluga poklon – računar. Posle su gosti i domaćini posetili predstavnice Bačkopetrovačke opštine u Uniji žena, gde su sa ministrom pričali o problemima, na koje nailaze. Ana Horvatova    NÁVŠTEVA MINISTRA PRE PRÁCU, ZAMESTNÁVANIE, BOJOVNÍCKE A SOCIÁLNE OTÁZKY V BÁČSKOM PETROVCI.  V stredu 21. augusta do Báčskeho Petrovca zavítala vzácna republiková návšteva,  minister pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky Zoran Ðorđević so spolupracovníkmi. Privítali ich predseda obce Srđan Simić, námestníčka Jasna Šprochová, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Biljana Drakulićová a člen Obecnej rady poverený vzdelávaním Predrag Bojanić. Po konštruktívnom rozhovore navštívili aj Stredisko pre sociálnu prácu a Združenie rodičov detí s osobitnými potrebami MY, kde minister odovzdal užívateľom služieb počítač. Odtiaľ hostia s hostiteľmi mali nasmerované k predstaviteľkám Únie žien, kde si s ministrom pohovorili na témy, ktoré trápia ženy v Báčskopetrovskej obci. Anna Horvátová