ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ НА СЕЛУ – 250 МИЛИОНА ДИНАРА ИЗ ПОКРАЈИНСКОГ БУЏЕТА

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић, заједно са покрајинским секретаром за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вуком Радојевићем, уручио је данас 204 уговора, у укупној вредности од 284 милиона динара, регистрованим пољопривредним газдинствима, чији су носиоци пољопривредни произвођачи млађи од 40 година. Подстицајна средства су додељена на основу конкурса за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години. „Препознајући потребу да се подстакну развој пољопривреде и села, као и да се подржи генерација младих пољопривредника, Покрајинска влада је 2017. године, преко Покрајинског секретаријата за пољопривреду, увела нову меру субвенционисања усмерену управо према младим пољопривредним произвођачима. Она има вишеструки значај, пре свега, као мера руралне развојне политике којом се подстиче останак младих на селу, њихово економско оснаживање, да у тој средини могу да обезбеде своје пословање и квалитетан живот својим породицама, али, такође, и демографска мера за обнову и развој сеоских средина“, изјавио је потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић. Пољопривреда, која са једном трећином учествује у расту бруто домаћег производа од 4,4 одсто оствареног у Србији прошле године, представља један од приоритета наше економије. Зато мера која финансијски помаже младе пољопривреднике, како је рекао Милићевић, ову грану наше економије чини снажнијом, јер се ослања на младе људе, даје им подстрека да у сваком смислу модернизују своју производњу и у тржишној борби да буду конкурентни. Према речима потпредседника Милићевића, пољопривреда и развој села су у фокусу Покрајинске владе о чему говоре и подаци да је, у протекле три године, из покрајинског буџета у аграр инвестирано више од 20 милијарди динара, те да је, само у протеклих месец дана, скоро две милијарде динара кроз више конкурсних линија Покрајинског секретаријата за пољопривреду додељено корисницима у пољопривреди и нагласио да то даље подстиче и друге привредне гране. „Кроз развој села желимо да људи остану ту да живе и зато, поред субвенција за бављење пољопривредом, Покрајинска влада улаже средства и у побољшање укупних услова за квалитетан живот на селу, да буду приближни условима у којима живе људи у граду, као што су улагања у водоводне и канализационе мреже, уређење атарских путева. Желимо да створимо услове за пристојан живот породица на селу и, што је посебно важно, да обезбедимо услове да млади људи остају у Србији“, нагласио је Милићевић. Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић је указао на то да је у претходном периоду превише било декларативне подршке младим људима да остану на селу, и стога се сматрало да их је неопходно финансијски стимулисати да започну свој агробизнис. „То реализујемо путем ове конкурсне линије – такозвани стартап за започињање пољопривредне производње – од 2017. године, када смо најпре определили 100 милиона динара, потом 2018. када смо имали 200 милиона динара и ево сада, ове године 250 милиона динара опредељених од стране Покрајинске владе преко ресорног секретаријата за пољопривреду“, предочио је секретар Радојевић. Радојевић је навео да је охрабрујућа чињеница што од ових 204 младих пољопривредника, њих 71 је млађи од 25 година, 101 је у распону од 26 до 35 година. Више од пола корисника ових средстава су жене – чак 108 пољопривредница с којима су данас потписани уговори, као и пет корисника који имају завршен пољопривредни факултет. Додељена средства намењена су за инвестиције младих пољопривредника у примарну, прерађивачку и сточарску производњу. За суфинансирање ових инвестиција, из покрајинског буџета је издвојено 250 милиона динара, односно учешће средстава из покрајинског буџета износи чак 87,96 одсто, док је учешће корисника свега 12,04 одсто. Највише уговора је потписано са корисницима из локалних самоуправа Врбас , Нови Сад, Бачка Паланка и Сомбор, а највеће интересовање је било за набавку квалитетних приплодних грла стоке. Средства су, између осталог, додељена за набавку пољопривредних машина, пластеничку производњу, подизање нових засада воћа, хмеља и винове лозе, за приплодна грла за месо и млеко и опрему за сточарске фарме, затим за опрему за прераду воћа, поврћа и грожђа, опрему за прераду уљаних култура, опрему за прераду зачинског, лековитог и ароматичног биља, опрему за прераду меса, као и за опрему за занатску производњу пива.