ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ ДОДЕЉЕНО 390 МИЛИОНА ДИНАРА

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство организовао је данас доделу уговора укупне вредности од 390 милиона динара за набавку машина и опреме за унапређење примарне биљне производње у АП Војводини. Уговоре је уручио подсекретар Александар Пановски који је истакао да су подстицаје добила 642 корисника. „Ово је традиционално најобимнији конкурс нашег Секретаријата. Задовољни смо одзивом и верујемо да ће корисници добијеним средствима значајно унапредити своју пољопривредну производњу“, рекао је подсекретар Пановски. Обезбеђена средства су усмерена на више активности у области биљне производње. Највећи износ, у висини од 303 милиона динара, опредељен је за набавку прикључне механизације у сектору поврће и остали усеви. Подстицаје је добило 488 корисника, а биће искоришћени на набавку машина за садњу, заштиту биља, примарну и допунску обраду земљишта, ђубрење земљишта, сетву, транспорт и осталу опрему. Затим, за набавку механизације и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада у сектору воће, грожђе и хмељ издвојено је 65 милиона динара. Услове конкурса су испунила 122 корисника који ће средства утрошити у набавку мреже, стубова и елемената за подизање засада воћа, хмеља, винограда, жичаних ограда око вишегодишњих засада, опреме за орезивање, сечење и уклањање остатака након резидбе, за заштиту од мраза и за заштиту биља-атомизери, машина за убирање усева и за допунску обраду земљишта као што су ротофрезе и међуредни култиватори. И за набавку пластеника и опреме за производњу у пластеницима ресорни секретаријат усмерио је 23 милиона динара. У овој области, средства, која су добила 32 корисника, биће искоришћена за набавку комплетних пластеника, вишегодишњих вишеслојних фолија за покривање пластеника, сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење пластеника, столова за производњу расада, система за загревање, наводњавање кап по кап и микрокишњење, фертиригацију и филтрирање, као и пумпи за наводњавање.