Oznaka: набавка машина и опреме за унапређење примарне биљне производње у АП Војводини