ЗАДРУГЕ СУ НЕЗАОБИЛАЗНА КАРИКА ЗА СТАБИЛАН И РАЗВИЈЕН АГРАР

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић изјавио је данас, након обиласка Земљорадничке задруге „Мркшићеви салаши“ у Српском Итебеју, да је Покрајинска влада препознала потребу да тешње сарађује са земљорадничким задругама и да им активно помогне разним видовима субвенционисања. „Приоритет рада ове Покрајинске владе јесте развој аграра, а ту су задруге карика која је незаобилазна ако хоћемо да имамо стабилну и развијену пољопривреду“, нагласио је Милићевић и подсетио да су земљорадничке задруге деценијама биле запостављене и недовољно примећене у овом сектору, без икаквих улагања. „Ова Покрајинска влада је отворила неколико линија за субвенционисање задругарства. У току је нова линија вредна 50 милиона динара који ће преко конкурса Развојне агенције Војводине бити пласирани у набавку опреме за прецизну пољопривредну производњу и прерађивачке капацитете“, казао је Милићевић и додао је по овој конкурсној линији предвиђено улагање самих задруга од 150 милиона динара. Потпредседник је рекао да ће Покрајинска влада наставити интензивну сарадњу са Земљорадничким савезом Војводине и задружним сектором. „У односу на прошлу годину број регистрованих задруга је већи за 50, и данас их има више од 530. То говори о потреби удруживања произвођача, јер им с једне стране омогућава мање трошкове производње, а с друге их чини конкурентнијим на тржишту и њихово пословање извеснијим“, рекао је Милићевић и напоменуо да су задруге веома важне и за развој села. Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић нагласио је да је ресорни секретаријат по први пут 2017. године јасно препознао земљорадничке задруге као кориснике субвенција. „Остварена је стратешка сарадња и партнерство са Задружним савезом Војводине и свим чланицама, јер је то облик организовања малих и средњих произвођача, који може да допринесе њиховој стабилнијој позицији на тржишту“, казао је Радојевић и нагласио да је до сада заједно са земљорадничким задругама инвестирао близу 140 милиона динара у задруге широм Војводине. Радојевић је још истакао да је у току нови циклус реафирмације задружног сектора, јер Републичка и Покрајинска влада реализују конкретне мере субвенционисања задруга. Потпредседник Милићевић и секретар Радојевић учествовали су данас и на састанку у организацији Земљорадничког савеза Војводине, који је одржан с циљем да се изложи актуелна ситуација у задругарству и проблеми са којима се задругари суочавају када је у питању производња и пласман пољопривредних производа. Изложене су сугестије како да се војвођанске задруге што боље позиционирају на тршишту. Председник Задружног савеза Војводине Радослав Јованов истакао је да је задовољан досадашњом сарадњом са Покрајинском владом и ресорним секретаријатом. Директор Земљорадничке задруге „Мркшићеви салаши“, Војислав Мркшић је рекао да је задруга основана пре скоро три деценије с циљем да се набавка репроматеријала и пласман ратарских производа за задругаре и кооперанте одвија под конкурентским условима и што успешније. Данас је у задрузи запослено преко 300 радника, а кооперантска производња и пласман ратарских култура уговара се са више од 250 пољопривредних газдинстава.