Tribina „Politika zaštite životne sredine u Evropskoj uniji“ u petak 1. novembra u klubu „Tribini mladih“

Tribina „Politika zaštite životne sredine u Evropskoj uniji biće održana u petak, 1. novembra u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Jelena Todorović Lazić. Politika zaštite životne sredine jedna je od razvijenih javnih politika u Evropskoj uniji, ne samo po načinu na koji se kreira već i na osnovu dosadašnjih rezultata. Iz pozicije države koja pristupa Uniji, ova politika je naročito važna jer je prilagođavanje u oblasti ekologije prilično teško, ali pre svega izrazito skupo. Ovoj temi će biti posvećene dve tribine. Na prvoj tribini će biti reči o načinu na koji se politika zaštite životne sredine kreira, kao i o evoluciji evropskih propisa u ovoj oblasti, posmatrano od 1972.