ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА ЗА СИГУРНУ БУДУЋНОСТ

Удружење Зелена енергија уз подршку Градске управа за заштиту животне средине, Града  Новог Сада реализује пројекат под називом „ Зелена енергија за сигурну будућност“. Циљ пројекта је повећање свести о вишеструким бенефитима коришћења обновљивих извора енергије. На веб адреси www.efikasno.rs је креиран садржај посвећен оним обновљивим изворима енергије и технологијама за њихову примену које се могу применити у урбаним – градским и приградским насељима. Како ефикасно користити енергију сунца, геотермалну енергију и енергију ветра? Фокус пројекта је пружање битних информација о обновљивим изворима енергије – зеленој енергији али и о опасностима и последицама коришћења фосилних горива и нуклеарне енергије као алтернативе фосилним горивима  на целокупно становништво услед загеђења животне средине. Да ли нас у ствари окружује неограничени енергетски потенцијал који пружају обновљиви извори енергије? Које су могућности које ови извори пружају у смислу смањења трошкова електричне и топлотне енергије уз повећање комфора становања, ниже трошкове енергије, и генерално повећање квалитета живота? Неке од ових одговора можете пронаћи на овом интернет сајту. „Назначајнији проблем на који смо желели да укажемо је велика зависност од фосилних горива, саим тим и велико аерозагађење а и низак ниво употребе обновљивих извора енергије. Идеја којом смо се водили је да покажемо да постоји алтернатива кроз употребу обновљивих извора енергије као пут ка смањењу загађења и прилици да се створи нова вредност.“ -поручују из овог удружења.