UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLSKU 2019/2020 – SIKAMNEGE STIPENDIJE THAJ KREDITUJRA PALA E ŠKOLSKO 2019/2020

UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLSKU 2019/2020 – SIKAMNEGE STIPENDIJE THAJ KREDITUJRA PALA E ŠKOLSKO 2019/2020

Učenici romske nacionalnosti od I-IV razreda mogu konkurisati za dodelu stipendija samo ako pohađaju srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ako su tekuću školsku godinu upisali prvi put, ako se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i ako su postizali najmanje vrlo dobar uspeh u učenju […]

Pročitajte više...