ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГОДИШЊИХ ИНВАЛИДСКИХ ПАРКИНГ КАРАТА

ЈКП “Паркинг сервис” овим путем жели да обавести све потенцијалне кориснике годишњих инвалидских паркинг карата о условима за добијање ове паркинг карте, као  и  о процедури добијања годишње инвалидске карте. Захтев се  подноси Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем Писарнице Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1, путем портала еУправе или путем електронске поште (pisarnica@uprava.novisad.rs )и прописано је који се докази прилажу уз захтев, у зависности од тога да ли захтев подноси особа са инвалидитетом или члан заједничког домаћинства. Управа примерак решења којим се признаје право на коришћење паркинг места доставља ЈКП „Паркинг сервис”, које кориснику издаје налепницу за означавање возила особе са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства. Паркинг сервис  налепницу  заједно са примерком решења,  доставља поштом, како корисника ове годишње карте не би излагали додатним напорима и ризицима. Правилником је прописано да се захтев за остваривање права на коришћење паркинг места за текућу годину подноси најкасније до 31. марта текуће године, а важност паркинг картица издатих у претходној години продужeна je до 15. априла 2022. године. Овом приликом молимо кориснике инвалидских годишњих карата да возила паркирају на паркинг места која су обележена за особе са инвалидитетом, а грађане који не користе ове повлашћене паркинг карте, да не паркирају аутомобиле на овим местима која за њих нису ни намењена.