АКЦИЈА „ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“

Град Нови Сад – Градска управа за заштиту животне средине, је у оквиру Програма коришћења средства буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2021. годину, између осталог, предвидео средства у износу од 10.400.000,00 динара за очување и унапређење зеленила малих урбаних целина, a у циљу повећања зелених површина на територији Града Новог Сада и подстицања грађана да своје слободно време посвете активном боравку у зеленом окружењу током целе године. С тим у вези, Град Нови Сад покреће акцију ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“, у оквиру које иницијативу за уређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада поднoсe стамбене заједнице преко својих органа или професионалних управника коме су поверени послови управљања. Пријаве се подносе у периоду од 1. до 30. септембра 2021. године путем е-maila-a: office.zivotnasredina@uprava.novisad.rs. Пријава за уређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада се може преузети на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине – www.environovisad.rs .