АКЦИЈА „ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“

АКЦИЈА „ПРЕТВОРИМО КВАРТ У ПАРК ЗА ЗЕЛЕНИ НОВИ САД“

Град Нови Сад – Градска управа за заштиту животне средине, је у оквиру Програма коришћења средства буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2021. годину, између осталог, предвидео средства у износу од 10.400.000,00 динара за очување и унапређење зеленила малих урбаних целина, a у циљу повећања зелених површина на територији Града Новог […]

Pročitajte više...