BOGOSLUŽENJE POSVEĆENO ĆIRILU I METODIJU I GOSPODARU JANU HUSU – SLUŽBY BOŽIE VENOVANÉ VIEROZVESTOM CYRILOVI A METODOVI A MAJSTROVI JÁNOVI HUSOVI

Nedeljno bogosluženje, 4. Jula, obeležilo je sećanje na solunsku braću, slovenske vernike Ćirila i Metodija, čije sećanje obeležavamo 5. jula, i gospodara Jana Husa, propovednika i verskog reformatora, na kojeg se prisećamo 6. jula. U propovedanju je petrovački evangelički pop Jan Vida isprepleo istorijske događaje sa rečju božijom. Crkva Bačkom Petrovcu, zajedno sa Mesnim odborom Matice slovačke Petrovac, obeležava poštovanje ovih velikih ličnosti, koje su kulturno, verski i obrazovno doprinele današnjoj književnosti i slobodi veroispovesti, 22 puta.   SLUŽBY BOŽIE VENOVANÉ VIEROZVESTOM CYRILOVI A METODOVI A MAJSTROVI JÁNOVI HUSOVI Nedeľné bohoslužby 4. júla sa niesli v znamení spomienky na solúnskych bratov, slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda, ktorých spomienka si pripomíname 5. júla, a majstra Jána Husa, kazateľa a náboženského reformátora, na ktorého si spomíname 6. júla. V kázni pán farár Ján Vida popretkával historické udalosti s kázňou. Úctu týmto veľkým osobnostiam, ktorí kultúrne, nábožensky a vzdelanostne prispeli dnešnému písomníctvu a k slobode vierovyznania si cirkevný zbor spolu s Miestnym výborom Matice slovenskej Petrovec pripomína už po 22-krát.