Dejan Jakšić novi rektor Univerziteta u Novom Sadu

Savet Univerziteta u Novom Sadu je na 33. sednici, koja je održana danas, doneo odluku o izboru dr Dejana Jakšića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Subotici, za rektora Univerziteta u Novom Sadu, za mandatni period od 1. oktobra 2018. godine do 30. septembra 2021. godine. Izborom rektora Univerziteta u Novom Sadu, istovremeno su izabrani prorektori: dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Novi Sad, za prorektora za nastavu; dr Stevan Stankovski, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, za prorektora za nauku; dr Vladislav Zekić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, za prorektora za finansije i organizaciju i dr Dejan Madić, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, za prorektora za međunarodnu saradnju. Savet Univerziteta u Novom Sadu je na 28. sednici održanoj 22. marta 2018. godine doneo Odluku o raspisivanju izbora za rektora i četiri prorektora Univerziteta u Novom Sadu za mandatni period od 1. oktobra 2018. godine do 30. septembra 2021. godine. U okviru planirane dinamike postupka za izbor rektora, Senat Univerziteta u Novom Sadu je na 43. sednici, održanoj 24. maja 2018. godine, usvojio izveštaj Komisije za sprovođenje izbora rektora, nakon čega je doneo odluku o utvrđivanju predloga kandidata za rektora.
Foto: UNS
Dr Dejan Jakšić je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu. Rođen je 19. marta 1974. godine u Odžacima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1998. godine na smeru Informacioni sistemi, gde je 2001. godine završio magistarske studije na smeru Finansijski menadžment. Doktorsku disertaciju je odbranio na istom fakultetu 2004. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Subotici je radio u zvanju asistenta (1998-2004), docenta (2004-2009) i vanrednog profesora (2009-2014), a od 2014. godine je zaposlen u zvanju redovnog profesora. Na Ekonomskom fakultetu u Subotici angažovan je kao predavač na grupi predmeta iz uže naučne oblasti Finansije i računovodstvo. Predmeti na kojima trenutno izvodi nastavu su: Računovodstvo, Revizija, Revizija kompjuterskih informacionih sistema i Interna revizija. Profesor Jakšić je bio mentor brojnih završnih, diplomskih, master i magistarskih radova. Takođe, bio je mentor osam doktorskih disertacija koje su uspešno odbranjene na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Autor je dva udžbenika, jednog praktikuma i dve monografije koje se koriste u nastavi. Takođe je autor brojnih radova, od čega je šest na SCI listi. Godine 2001. stekao je sertifikat Revizora, a od 2002. godine je angažovan na poslovima revizije, procene i računovodstvenog konsaltinga. Boravio je na stručnom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama u dva navrata, 2003. i 2006. godine. Prof. dr Dejan Jakšić je aktivni član organa Ekonomskog fakulteta u Subotici. Trenutno je na funkciji prodekana za finansije, a jedno vreme je obavljao i funkciju vršioca dužnosti prodekana za osnovne i master studije. Bio je član Saveta Fakulteta (2007-2009) i Nastavno-naučnog veća Fakulteta (2009-2016). Poseduje visok nivo znanja iz oblasti informacionih tehnologija. Govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.    

Ostavite odgovor