GRAŠAK – USLOVI USPEVANJA

Grašak – Uslovi uspevanja Toplota – Dobro uspeva u uslovima vlažne i prohladne klime, – Optimalne temperature za rast i razviće su od 8 do 24 C, – Biljka graška prestaje da raste na 4,5 C, – Optimalna temperatura nicanja je 22-25 C, a minimalna 3-5 C, Vlaga – Zbog slabog korena treba ga gajiti u uslovima navodnjavanja, – Sušu teško podnosi, Mesečno mu je potrebno 60-70 litara po m vode sve do berbe. Svetlost – Grašak gajiti samo na osunčanim površinama, – Ne podnosi zasenu koja utiče na smanjenje prinosa. Zemljište – Izabrati ocedna zemljišta koja se lako suše, kako bi se setva izvršila na vreme, – Ukoliko koren graška provede 24 časa u vodi biljka propada, – Najbolja su zemljišta neutralne do blage kisele reakcije (pH 6-7) Plodored – Usev graška se može vratiti na istu parcelu tek za 4-5 godina, – Najbolji predusevi su strna žita i trave, a najlošiji korenaste biljke,suncokret…, – Ne gajiti ga na njivi gde je prethodno kukuruz tretiran preparatima na bazi atrazina, – Grašak se ne đubri direktno stajnjakom, već se đubri kultura pre njega. Obrada zemljišta – Osnovnu obradu obaviti u jesen, – Dubina jesenjeg oranja je do 30 cm, – Predsetvenu pripremu obaviti početkom februara, – Na težim zemljištima s jeseni možemo izvršiti usitnjavanje npr. tanjiračama, kako bi predsetvena priprema bila adekvatno i na vreme obavljena. Đubrenje Potrebne količine hraniva odrediti preko hemijskih analiza zemljišta i potreba biljaka. – Startno, sa pripremom zemljišta za setvu na dubinu preko 10cm – Najbolji odnos NPK hraniva je 1:3:2 – Koriste se formulacije 10:30:20 ili 8:16:24 u količini do 400kg/ha – Hraniva se predsetvenom pripremom unesu u zemljište – Prihranjivanje se vrši samo kod vidljivog “gladovanja” useva – Veće količine azota su štetne (bujan porast i slabije zametanje) Iznošenje osnovnih hraniva iz zemljišta prinosom od 100kg. N – 1,25kg P2O5 – 0,45kg K2O – 0,85kg hraniva. Autorka: Violeta Veličković Izvor: PSSS