,,ИМАМ ПРАВО“

Удружење националних мањина Голубица реализује пројекат ,,Имам право“ финансиран од стране Градске управе за здравство Нови Сад са циљем пројекта едукација младих Ромкиња о штетности преверемених бракова, репродуктривном здрављу и важности одлучивања по овом питању. Радионице се раде директно у ромским насељима на територији Града са девојкама и младим мајкама кроз промотивну кампању и едукативно предавање предочава која је важност очувања здравља и заштите материнства кроз одлагање раних бракова.