IZ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U BAČKOM PETROVCU – Z PETROVSKÉHO STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU

Budući da sadašnje vreme nije samo o visokom nivou životnog stila, već nosi sa sobom mnoge probleme i često se događa da mi u sadašnjosti plaćamo ceh prirodi, moderno društvo sa sobom donosi mnoge izazove i iskušenja. Svesni složenosti savremenog načina života i problema koji se mogu iskoreniti ranim otkrivanjem, Centar za socijalni rad u Bačkom Petrovcu organizovao je konferenciju za štampu u maloj sali Skupštine opštine Bačkog Petroveca 15. jula kako bi naglasio složenost našeg modernog načina života i problema, koje često stavljamo ispod tepiha, a u stvari tako mogu izazvati najjači kontrafekt. O problemima sadašnjice su govorili Biljana Drakulić, direktor Centra za socijalni rad u Bačkom Petrovcu, Milka Grbić, saradnica, i Jan Brna, zamenik predsednika opštine Bački Petrovac. Drakulić je naglasila da je danas jedan od najozbiljnijih problema očuvanje porodice i kakobi sprečili ovaj ili umanjili ovaj problem koliko je to god moguće, osnovali su savetovalište „Rodinka“ iliti „Porodica“, koji je na raspolaganju zainteresovanima: „Sve više i više se porodice, temelj društva, raspadaju. Kako bi se sprečio ovaj trenutni trend, ali i uspešnije rješavanje sukoba, socijalna služba je spremna pomoći. Pomoć mogu tražiti osobe koje su doživele gubitak svog najbližeg člana porodice, ili koje imaju člana s problemima mentalnog zdravlja, porodice s decom sa smetnjama u razvoju, oni koji imaju probleme u partnerskim odnosima, različite bračne krize, pre razvoda, ili parovi koji doživljavaju krizu ili u periodu nakon razvoda kada postoji i problem kome dete pripada i poseta jednog od roditelja. „Rodinka“ pruža svoje usluge besplatno. Radimo sa klijentima, planiramo aktivnosti, zadatke, a što je vrlo važno, svi preuzimamo odgovornost za svoje postupke.“ Ana Horvatova   Keďže súčasná doba nie je iba o vysokej úrovni životného štýlu, ale nesie so sebou nejedny problémy a neraz sa stáva, že platíme cech prírode, moderná spoločnosť so sebou prináša mnohé výzvy a pokušenia. Uvedomujúc si zložitosť moderného spôsobu života a problémov, ktoré možno vykoreniť včasným odhaľovaním, pracovníčky Strediska pre sociálnu prácu v Báčskom Petrovci 15. júla v malej sále Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec zorganizovali tlačovku pre médiá, aby poukázali na zložitosť nášho moderného spôsobu života a na problémy, ktoré neraz pod koberec zmetáme, a práve tie vedia spôsobiť najsilnejší kontraefekt. Na tlačovke hovorili Biljana Drakulićová, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu v Báčskom Petrovci, Milka Grbićová, spolupracovníčka, a Ján Brna, zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec. Drakulićová zdôraznila, že jedným z najzávažnejších problémov je dnes zachovanie rodiny, a podnietení týmto problémom, založili poradňu Rodinka: „Čoraz viac sa rodiny, základ spoločnosti, rozpadávajú. S cieľom znemožniť tento súčasný trend, ale aj úspešnejšie riešiť konflikt, sociálna služba je ochotná pomôcť. Pomoc môžu vyhľadať osoby, ktoré zažili stratu najbližšieho člena rodiny, alebo majú člena s psychickými poruchami, rodiny s deťmi, ktoré majú poruchy v rozvoji, problémy v partnerských vzťahoch, rôzne manželské krízy, rodiny pred rozvodom, zažívajúce krízy, alebo v porozvodovom období, keď sa pritom vyskytuje aj problém stretávania sa s deťmi. Poradňa Rodinka poskytuje svoje služby zdarma. V práci s klientmi sa zhovárame, spoločne plánujeme aktivity, úlohy a čo je veľmi dôležité, každý preberá zodpovednosť za svoju účasť.“ Anna Horvátová