JASNA ŠROHOVA, NOVA PREDSEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC – JASNA ŠPROCHOVÁ, NOVÁ PREDSEDNÍČKA OBCE BÁČSKY PETROVEC

Tak ako vo väčšine obcí v Srbsku, aj v Báčskom Petrovci sa v piatok 21. augusta konalo konštitutívne zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, na ktorom sa verifikovali mandáty 25 výborníkom a zvolili sa čelní ľudia našej obce. Na 1. schôdzi okrem verifikácii mandátov zvolili aj predsedu a podpredsedu Zhromaždenia obce. Na 2. zasadnutí Zhromaždenia obce zvolená bola nová predsedníčka, zástupca predsedníčky, ako i členovia Obecnej rady. Novou predsedníčkou Báčskopetrovskej obce sa stala Jasna Šprochová, úspešná podnikateľka z Petrovca, členka Srbskej pokrokovej strany, ktorá sa zapísala ako prvá predsedníčka v dejinách našej obce. Za zástupcu bol vymenovaný doterajší predseda Srđan Simić. Predsedom Zhromaždenia obce sa stal Ján Jovankovič, z listiny Socialistickej strany Srbska, s ktorou SNS utvorila koalíciu, a Dr. Ján Šuľan v nasledujúcich 4 rokoch bude zastávať funkciu podpredsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Anna Horvátová     c Isto kao u većini opština u Srbiji, i u Bačkom Petrovcu u petak, 21. avgusta, održana je bila sednica skupštine opštine na kojoj su verifikovani mandati 25 odbornika i predsedniku i podpredsedniku skupštine opštine. Odmah iza nje je održana 2. po redu sednica skupštine opštine na kojoj je izabrana predsednica opštine Bački Petrovac, zamenik i članovi izvršnog veća. Za predsednicu opštine Bački Petrovac izabrana je Jasna Šprohova, uspešna preduzetnica iz Bačkog Petrovca, član Srpske napredne stranke, koja je ujedno i prva dama na predsedničkoj političkoj sceni u opštini Bački Petrovac. Zamenik je dosadašnji predsdnik opštine Srđan Simić.  Predsednik skupštine opštine Bački Petrovac je Jan Jovankovič, član Socijalističke partije Srbije, sa kojom je SNS napravila koalicioni dogovor, dok u naredne 4 godine funkciju podpredsednika skupštine opštine Bački Petrovac zastupaće dr Jan Šuljan. Ana Horvatova